Chuyên nhận làm đo đạc nhà đất, địa chính, phân lô và xác định diện tích, ranh giới, vị trí thửa đất

Đo đạc Bình Dương : Chuyên nhận làm dịch vụ đo đạc nhà đất, dịch vụ đo đạc địa chính, xác định ranh giới, xác định diện tích, xác định vị trí thửa đất, đo đạc phân lô, cắm mốc, khôi phục cột mốc... toàn tỉnh BÌNH DƯƠNG. Liên hệ: 0979946434 - 0909946434

Đối tác