Dịch vụ xem thông tin quy hoạch đất nền tỉnh Bình Dương

Kiểm tra quy hoạch sử dụng đất; Đo đạc xác định diện tích thửa đất; Xác định ranh giới thửa đất khi đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Thủ tục, hồ sơ mua bán quyền sử dụng đất; Chuyển đổi mục đích sử dụng đất; Tư vấn tách thửa đất; Tư vấn tranh chấp đất đai.

 

Đối tác