Nguồn nhân lực

Sơ đồ tổ chức Nhà Đất Kim Oanh cập nhật ngày 09-09-2015
 
Sơ đồ tổ chức Công ty Địa ốc Kim Oanh 2015